MAKSİLLOFASİYAL SENDROMLAR

Ağız Çene Yüz   bulgularını içeren sendromlar 

w1.jpg
Laboratuvarda Mikroskop

Amaç  ve  İçerik

Maksillofasiyal bulguları ön planda olan yüzlerce sendromun klinik-patoloji nitelikleri ve karşılaştığımız olguların  ayırıcı tanısında ortak ve farklı bulguların değerlendirilmesini, ayrıca patolojide unuttuklarımızı anımsatmayı amaçlıyoruz...

Ayrıca, bu güncellemeye "Kişilik ve Kişilik Bozuklukları"nı da ekledik...neden mi?

ve BAĞIŞLAR

Yararlı olması umuduyla...

A. Sedat Çöloğlu, PhD

Oral Patoloji Uzmanı

Güncelleme: ARALIK 2021 wix.com