MAKSİLLOFASİYAL SENDROMLAR

Ağız Çene Yüz   bulgularını içeren sendromlar 

w1.jpg
01-1-19-0804.jpg

ORAL PATOLOJİ

SİTESİ AÇILDI...bekleriz

Amaç  ve  İçerik

Maksillofasiyal bulguları ön planda olan yüzlerce sendromun klinik-patoloji nitelikleri ve karşılaştığımız olguların  ayırıcı tanısında ortak ve farklı bulguların değerlendirilmesini, ayrıca patolojide unuttuklarımızı anımsatmayı amaçlıyoruz...

ve BAĞIŞLAR

Yararlı olması umuduyla...

A. Sedat Çöloğlu, PhD

Oral Patoloji Uzmanı

Güncelleme: ARALIK 2020 wix.com