MAKSİLLOFASİYAL SENDROMLAR

  • Yüzlerce sendrom
  • Bu sendromlarda saptanan patolojiler
  • Sendromolojiye özgü kavramlar
Karşılık küçük bağışlarınız olacak...

Bağışlarınızı aşağıda linkleri verilen STK'lardan birine ya da birkaçına yapabilirsiniz (alfabetik sıra):

1. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

2. Koruncuk Vakfı

3. LÖSEV

4. Nesin Vakfı

 

Teşekkürlerimle...

losevy.jpg
logo-nesin-vakfi.jpg

Amaç ve İçerik

  • Maksillofasiyal bulguları ön planda olan yüzlerce sendromun klinik-patoloji nitelikleri ve karşılaştığımız olguların  ayırıcı tanısında ortak ve farklı bulguların değerlendirilmesini amaçlıyoruz. 

  • Ayrıca, Temel Patoloji, Oral Patoloji ile Sistemler Patolojisi'nden örnekler içeren bölümleri de sunuyoruz.

  • Bu bilgi kaynağında aktarılan sendromların büyük bölümü kalıtsal olguların niteliklerini içermektedir.

  • Kalıtsal olgularda, yalnızca kalıtımın türü belirtilmekte, gen haritası ya da kromozom patolojisi ile ilgili ayrıntılar verilmemektedir.

  • Az sayıda da olsa, genetik kökenli olmayan sendromlara da yer verilmektedir.

  • Maksillofasiyal bölgede “tek patoloji” (örneğin, makroglossi) ya da rastlantısal orofasiyal bulgular içeren sendromlar da vardır. Ancak, günümüze dek 1 ya da 2 olgunun bildirildiği bu tür sendromların ayrıntılarını aktarmayacağız.

Yararlı olması umuduyla...

A. Sedat Çöloğlu, PhD