MAKSİLLOFASİYAL AĞRI SENDROMLARI

Reader paratrigeminal sendromu

Trotter sendromu

Godtfredsen sendromu

Ramsey Hunt sendromu

Bogorad sendromu

Eagle sendromu

 

Trigeminal nevralji (ağrılı tik)

 • Neden: trigeminal sinir kökünün basısı/distorsiyonu

 • Bulgular: trigeminal sinir trajesinde ansızın gelen 30-60 saniyelik peşpeşe gelebilen ağrı atakları

 • Tetikleyici: çene-yüz bölgesine gelen her türlü uyaran

Glossofaringeal nevralji

 • Neden: glossofaringeal-vagus kompleksi uyarılması

 • Bulgular: dilin 1/3 arka kesimi, farinksi, larinks, yumuşak damak

Önce yanma duygusu, sonra saniyeler/2-5 dakika süren, kulağa da vuran  güçlü batıcı ağrı

 • Tetikleyici: dilin 1/3 arka kesimine, farinkse, larinkse, yumuşak damağa gelen uyaranlar

Horton (cluster) başağrıları

Histaminik sefalji

 • Neden: Vazodilatasyon (30-45 yaş dönemi)

 • Bulgular: ansızın başlar, öncesinde aura (karıncalanma) olabilir

15-120 dakika sürer

Unilateral, orbita çevresinde yoğunlaşır

Üstçene, boyun ve ense yayılımı gösterir

Gözyaşı, göz kızarması, burun tıkanıklığı, yılgınlık

 • Tetikleyici: alkol, vazodilatatörler

Atipik yüz ağrısı

 • Neden: psikojen (depresyon, histeri), organik, belirlenemeyen (orta yaş, kadın)

 • Bulgular: derinden gelir

Lokalize edilemez

Trigeminal sinir trajesine uymaz

Orta çizgiyi geçebilir

Günler/haftalar boyu sürebilir

Organik yüz ağrısı

 • Neden: Vazodilatasyon, diş hastalıkları, nöritler, tümörler, başkaca organik etkenler

 • Bulgular: lokalizasyon dışında tüm bulgular Horton sendromundaki gibi

Yüzün alt bölümünden başlar

24 saat içinde çok sayıda ağrı atakları

Nöritlerde batma/yanma/kaşınma ile birlikte

Ergotamin ile kesilir/engellenir

Diş ağrılarında çekim sonrası sonlanma

Trigeminal nöropatiler

 • Neden: diş hekimliği girişimleri (dry socket), altçene protezi (mental bölge basısı), toksik maddeler, Gasser gangliyonuna bası, travma, Superior orbital fissür  sendromu, belirlenemeyen etkiler

 • Bulgular: unilateral/bilateral

Yanma/batma ağılıklı yıldırıcı ağrı

Saatler/günler/haftalar boyu

Diş ağrısı

 • Neden: pulpa ve periodonsiyum patolojileri

 • Bulgular: dişin bulunduğu yarım çene bölgesinde

Kulağa vuran

Sıcak/soğuk etkisi

Dil ağrısı (glossodynia)

 • Neden: bkz Ağız yanması sendromu

 • Bulgular: dil önyan yüzünde parestezi

Meige (Brueghel) sendromu

 • Neden: bazal gangliyonların hastalığı (gen mutasyonu)

 • Bulgular: M.orbicularis oculi spazmı (blefarospazm): unilateral başlar

Zamanla bilateral blefarospazmlara yüzün alt bölümü ve dil spazmlarının katılması

Fotofobi

Gözyaşı akması

Konuşma ve yutma güçlüğü

Parkinsonizm ile birlikte olabilir

Angina pectoris

 • Neden: koroner aterosklerozu

 • Bulgular: boyna ve altçeneye yayılan basınçlı ağrı(Bkz Angina pectoris)

 • Childs A, Meaney J, Ferrie C, Holland P. Neurovascular compression of the trigeminal and glossopharyngeal nerve: three case reports. Archives of Disease in Childhood, 82(4):311-315, 2000

 • Gaul C, Hastreiter P, Duncker A, Naraghi R. Diagnosis and neurosurgical treatment of glossopharyngeal neuralgia: clinical findings and 3-D visualization of neurovascular compression in 19 consecutive patients. The Journal of Headache and Pain, 12(5):527-534, 2011

 • Piagkou M, Demesticha T, Troupis T, et al. The pterygopalatine ganglion and its role in various pain syndromes: From anatomy to clinical practice. Pain Practice, 12(5):399–412, 2012

 • Goadsby PJ. Sphenopalatine (pterygopalatine) ganglion stimulation and cluster headache: New hope for ye who enter here. Cephalalgia, 33(10):813-815, 2013

 • Montano N, Conforti G, Di Bonaventura R, et al. Advances in diagnosis and treatment of trigeminal neuralgia. Therapeutics and Clinical Risk Management, 11:289-299, 2015

 • Cruccu G, Finnerup NB, Jensen TS, et al. Trigeminal neuralgia: New classification and diagnostic grading for practice and research. Neurology, 87(2):220-228, 2016

 • Wang X, Zhang C, Wang Y, et al. Deep Brain Stimulation for Craniocervical Dystonia (Meige Syndrome): A report of four patients and a literature-based analysis of its treatment effects. Neuromodulation, 19(8):818-823, 2016

 • Koeller KK. Radiologic features of sinonasal tumors. Head & Neck Pathology, 10(1): 1–12, 2016

 • Bagheri A, Mohammadi M, Harooni G, et al. Cluster headache associated with secondary unilateral blepharospasm: A case report and review of the literature. Journal of Ophthalmic & Vision Research, 12(2):225-227, 2017

 • Edvinsson L. The Trigeminovascular Pathway: Role of CGRP and CGRP Receptor in Migraine. Headache, 57 Suppl 2:47-55, 2017

 • Láinez MJ, Guillamón E. Cluster headache and other TACs: Pathophysiology and neurostimulation options. Headache, 57(2):327-335, 2017