A

 

AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)

Virüs (HIV) infeksiyonu TABLO

Nekrotizan gingivitis

Candida stomatiti

Lineer gingivitis

Hairy leukoplakia

Kaposi sarkomu

Herpes simplex

Çocuklardaki bulgular farklılık gösterebilir TABLO

Herpes zoster

Tüberküloz

Pnömoni

Meninjit

Diyare

Nöropsikiyatrik bulgular

Kanda CD4+ lenfosit sayısı düşük

 

  • Klatt EC. Pathology of HIV/AIDS. Version 30, Mercer University – School of Medicine, Savannah, 2019 (https://library.med.utah.edu/WebPath/AIDS2019.PDF)