HIV/AIDS

Acquired immunodeficiency syndrome

Virüs (HIV) infeksiyonu TABLO

Nekrotizan gingivitis

Candida stomatiti

Lineer gingivitis

Hairy leukoplakia

Kaposi sarkomu

Herpes simplex

Çocuklardaki bulgular farklılık gösterebilir TABLO

Herpes zoster

Tüberküloz

Pnömoni

Meninjit

Diyare

Nöropsikiyatrik bulgular

Kanda CD4+ lenfosit sayısı düşük

Yukarıdaki bilgi demeti ağız bulgularının en sık karşılaşılan örneklerini içermektedir.

HIV/AIDS ile ilgili en kapsamlı bilgiye aşağıdaki kaynaktan ulaşabilirsiniz:

Klatt EC. Pathology of HIV/AIDS. Version 31, Mercer University – School of Medicine, Savannah, 2020