Akut radyasyon sendromu

Radyasyon etkisini izleyen saatlerde

Anoreksi, bulantı, kusma ile başlar ve sürer

Radyasyon dozuna bağlı etkiler

    Doz 0.7-10 Gy: 48 saat içinde kemik iliği etkilenmesi (1-6 hafta içinde pansitopeni, infeksiyonlar, kanama), anoreksi, bulantı, kusma; düzelebilir

   Doz 10-100 Gy: kemik iliği etkilenmesi, ateş, anoreksi, bulantı, kusma, kanlı diyare, elektrolit kaybı ve şok bulguları, santral sinir sistemi bulguları (20 Gy üzerindeki dozlarda dakikalar içinde gelişen konfüzyon, koma); mortalite yüksek

 

  • Waselenko JK, MacVittie TJ, Blakely WF, et al. Medical Management of the Acute Radiation Syndrome: Recommendations of the Strategic National Stockpile Radiation Working Group. Annals of Internal Medicine, 140:1037-1051, 2004

  •  Ossetrova NI, Ney PH, Condliffe DP, et al. Acute radiation syndrome severity score system in mouse total-body irradiation model. Health Physics, 111(2): 134-144, 2016

  •  Aghamir SM, Mehrabani D, Amini M, et al. The regenerative effect of bone marrow-derived stem cells on cell count and survival in Acute radiation syndrome. World Journal of Plastic Surgery, 6(1):111-113, 2017