ANENSEFALİ

Aensefali (anencephaly) fetüste beyin dokularının ve kafatası kubbesinin oluşamadığı nöral tüp malformasyonlarının çok güçlü olduğu bir tablodur. 

İzole olguların yanı sıra otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal olgular da görülebilmektedir. İran, Irak ve Hindistan’daki doğumlarda görece sık olduğu bildirilmektedir (Singh N ve ark).