Akut solunum güçlüğü sendromu (ARDS) 

Şok akciğeri

Nedenler:

 • Fiziksel etkiler (travma, yanma,  suda boğulma)

 • Kimyasal etkiler (toksik gaz, mide içeriği aspirasyonu)

 • Akciğer infeksiyonları

 • Sepsis ve septik şok

 • Akciğer transplantasyonu komplikasyonu

 • Hızlı transfüzyonlar

 • İlaçlar (doz aşımı)

 • Yağ embolizmi

 • Pankreatit

Risk faktörleri:

 • Alkolizm

 • Tütün kullanımı

 • Ozon

 • Sülfür dioksid

Bulgular:

Önemli düzeyde solunum güçlüğü

Sistemik oksijen eksikliği (hipoksi)

Hızlı solunum

Hipotansiyon

Şok ve akut solunum güçlüğü bulguları

TABLOLAR: Akut Solunum Güçlüğü Sendromu; Şok Akciğeri

 • Lorente JA, Cardinal-Fernández P, Muñoz D, et al. Acute respiratory distress syndrome in patients with and without diffuse alveolar damage: an autopsy study. Intensive Care Medicine, 41(11):1921-1930, 2015

 • Lee WL, Slutsky AS. Acute hypoxemic respiratory failure and ARDS. In: Broaddus VC, Mason RJ, Ernst JD, et al, eds. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 6th ed. Ch.100. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2016

 • Confalonieri M, Salton F, Fabiano F. Acute respiratory distress syndrome. European Respiratory Review, 26: 160116, 2017

 • Santa Cruz R, Alvarez LV, Heredia R, Villarejo F. Acute Respiratory Distress Syndrome: Mortality in a single center according to different definitions. Journal of Intensive Care Medicine, 32(5):326-332, 2017

 • Matthay MA, McAuley DF, Ware LB. Clinical trials in acute respiratory distress syndrome: challenges and opportunities. Lancet Respiratory Medicine, 5(6):524-534, 2017