A

 

Akut solunum güçlüğü sendromu (ARDS) 

Şok akciğeri

Nedenler:

Fiziksel etkiler (travma, yanma,  suda boğulma), kimyasal etkiler (toksik gaz, mide içeriği aspirasyonu), akciğer infeksiyonları, sepsis ve septik şok, akciğer transplantasyonu komplikasyonu, hızlı transfüzyonlar, aşırı dozda ilaçlar, yağ embolizmi, pankreatit

Risk faktörleri:

Alkolizm, tütün kullanımı, ozon, sülfür dioksid

Bulgular:

Önemli düzeyde solunum güçlüğü

Sistemik oksijen eksikliği (hipoksi)

Hızlı solunum

Hipotansiyon

Şok ve akut solunum yüçlüğü bulguları

TABLOLAR: Akut Solunum Güçlüğü Sendromu; Şok Akciğeri

  • Lorente JA, Cardinal-Fernández P, Muñoz D, et al. Acute respiratory distress syndrome in patients with and without diffuse alveolar damage: an autopsy study. Intensive Care Medicine, 41(11):1921-1930, 2015

  • Lee WL, Slutsky AS. Acute hypoxemic respiratory failure and ARDS. In: Broaddus VC, Mason RJ, Ernst JD, et al, eds. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 6th ed. Ch.100. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2016

  • Confalonieri M, Salton F, Fabiano F. Acute respiratory distress syndrome. European Respiratory Review, 26: 160116, 2017

  • Santa Cruz R, Alvarez LV, Heredia R, Villarejo F. Acute Respiratory Distress Syndrome: Mortality in a single center according to different definitions. Journal of Intensive Care Medicine, 32(5):326-332, 2017

  • Matthay MA, McAuley DF, Ware LB. Clinical trials in acute respiratory distress syndrome: challenges and opportunities. Lancet Respiratory Medicine, 5(6):524-534, 2017