KAVRAMLAR

268myra.JPG
Sendromlarda çokca yinelenen kavramlar, tanımlamalar ve nitelemeler 

Axenfeld–Rieger anomalisi (Rieger anomalisi)

Nöral krest hücre göçündeki sapmaların sonucu oluşan göz bulguları

  • Schwalbe çizgisinin öne kayması

  • İris anomalileri (uvea ektropionu, iris atrofisi)

  • Glokom bulguları