Behçet sendromu/hastalığı

Vaskülitler (virüs, allerji, otoimmunite ve mycoplasma) PDF PDF

Erythema nodosum

Erkekler daha fazla tutulur

Aftlı stomatit (minör ya da herpetiform aftöz stomatit; genellikle ilk belirti)

Periodontal patolojiler

Dilde atrofi (fungiform papillalarda azalma)

Genital ülserler

Deri lezyonları (papülopüstüler lezyonlar, eritema nodozumu anımsatanlar, ağrılı-ödemli papüller, pyoderma gangrenosum benzeri lezyonlar)

Yineleyen hipopyonlu uveit ve optik atrofi (körlük)

Farinks ve özofagusta aftlar olursa disfaji

Diyare

Sedimentasyon yükselmesi

Yineleyen tromboflebitler

Nefropati

Artrit bulguları

 

  • Dündar SV, Gençalp U, Şimşek H. Familial cases of Behçet's disease. British Journal of Dermatology, 113: 319-321, 1985

  • Keogan MT. Clinical Immunology Review Series: an approach to the patient with recurrent orogenital ulceration, including Behçet's syndrome. Clinical & Experimental Immunology, 156(1):1-11, 2009

  • Remmers EF, Coşan F, Kİrino Y, et al. Genome-wide association study identifies variants in the MHC class I, IL10, and IL23R-IL12RB2 regions associated with Behçet's disease. Nature Genetics, 42: 698-702, 2010

  • Haritha A, Jayakumar A. Syndromes as they relate to periodontal disease. Periodontology 2000, 56:65–86, 2011

  • Nair JR, Moots RJ. Behcet's disease. Clinical Medicine (London),17(1):71-77, 2017

  • Lee HJ, Cheon JH. Optimal diagnosis and disease activity monitoring of intestinal Behçet's disease. Intestinal Research, 15(3):311-317, 2017

  • Markomichelakis NN, Aissopou EK, Maselos S, et al. Biologic Treatment Options for Retinal Neovascularization in Behçet's Disease. Ocular Immunology & Inflammation, 12:1-7, 2017

  • Salmaninejad A, Gowhari A, Hosseini S, et al. Genetics and immunodysfunction underlying Behçet's disease and immunomodulant treatment approaches. Journal of Immunotoxicology, 14(1):137-151, 2017

  • Hisamatsu T, Hayashida M. Treatment and outcomes: medical and surgical treatment for intestinal Behçet's disease. Intestinal Research, 15(3):318-327, 2017