KEMİK DİSPLAZİLERİ

ve

DEV HÜCRELİ LEZYONLAR

Image by Mathew Schwartz

Kemik displazileri: Kemik ve sement dokusunun gelişim kusuru sonucu ortaya çıkan lezyonlardır. Maksillofasiyal bölgenin önemli kemik displazileri şunlardır:

  • Fibro-osseöz ve semento-osseöz displaziler

  • Fibröz displazi

  • Periapikal sement displazisi

  • Florid semento-osseöz displazi

Dev hücreli lezyonlar: Mikroskopik yapılarında "osteoklastik dev hücreleri" izlenimi veren hücreleri içeren lezyonlardır. Başlıcaları:

  • Dev hücreli reparatif granulom

  • Hiperparatiroidizm

  • Cherubism