Burnett sendromu

Süt-alkali sendromu

Edinsel

Peptik ülserli hastalarda aşırı süt ve anti-asid ilaç alımı

Erkeklerde daha sık

Fiziksel güçsüzlük, apati

Hiperkalsemi

Hipokloremi

Kan karbondioksid düzeyinde yükselme

Karın ve beden ağrıları

Anemi

Ağız kuruluğu

Böbrek konsantrasyon yeteneğinin azalması

Azotemi

Proteinüri

İdrar sedimentinde şekilli elemanlar

Son dönemde böbrek yetmezliği

Sindirim kanalı, böbrek, beyin, göz ve deride metastatik kalsifikasyonlar

Kabızlık

Aritmi atakları

Psikotik bulgular (depresyon)

Konfüzyon

 

  • Medarov BI. Milk-Alkali Syndrome. Mayo Clinic Proceedings, 84(3): 261–267, 2009

  • Daniel NJ, Wadman MC, Branecki CE. Milk-alkali-induced pancreatitis in a chronically hypocalcemic patient with DiGeorge syndrome. Journal of Emergency Medicine, 48(3):e63-66, 2015

  • Ferri FF. Milk-alkali syndrome. In: Ferri FF, ed. Ferri's Clinical Advisor. 803.e2-e3, Elsevier, Philadelphia, 2016

  • Henry RK, Gafni RI. Hypercalcemia due to Milk-Alkali Syndrome and fracture-induced immobilization in an adolescent boy with hypoparathyroidism.  Hormone Research in Paediatrics, 86(3):201-205, 2016