Candidiasis, ailesel

Kalıtsal - AD/AR

7 fenotipi var (ortak bulgular):

Saçlı deri infeksiyonu (tinea capitis)

Kronik/yineleyen Candida infeksiyonları

Vaginal candidiasis

Oral candidiasis (trush)

Aftöz stomatit

Dişlerin kaybı

Deride candidiasis (dermatophytosis)

Tırnaklarda candidiasis (onychomycosis)

İmmun yetmezlik bulguları

Virus infeksiyonlarına dirençsizlik

 

  • Ferwerda B, Ferwerda G, Plantinga TS, et al. Human dectin-1 deficiency and mucocutaneous fungal infections. New England Journal of Medicine, 361: 1760-1767, 2009

  • Puel A, Cypowyj S, Bustamante J, et al. Chronic mucocutaneous candidiasis in humans with inborn errors of interleukin-17 immunity. Science, 332: 65-68, 2011

  • Ling Y, Cypowyj S, Aytekin, C, et al. Inherited IL-17RC deficiency in patients with chronic mucocutaneous candidiasis. Journal of Experimental Medicine, 212: 619-631, 2015