2.1.1. ALTÇENE

1. Agnathia

2. Angulus hipoplazisi

3. Asimetrik mandibula

4. Çok segmentli mandibula

5. Deformasyon, altçene

6. Hipoplazi, altçene

7. İri altçene

8. Kalın altçene

9. Kemik tümsekleri

10. Kısa ramus

11. Kondil agenezi

12. Kondil hipoplazisi

12. Kondil malformasyonu

13. Koronoid çıkıntı agenezi

14. Koronoid çıkıntı uzun

15. Koronoid hipoplazisi

2.1.2. ALTÇENE

1. Mandibula agenezi

2. Mandibula atrofisi

3. Mandibula hipoplazisi

4. Mikroretrognati

5. Retrognati

6. Ramus agenezi

7. Ramus hipoplazisi

8. Ramus kısa

9. Ramus ve Kondil aplazisi

10. Ramus ve Kondil displazisi

11. Rudimanter mandibula

12. Trismus

13. Uzun mandibula

14. Yarık mandibula

2.1.3. ALTÇENE

1. Makrognati

2. Mikrognati (altçene)

2. Prognatizm (altçene)

 

2.2. ÜSTÇENE

1. Ark duplikasyonu, maksiller

2. Kretler kalın

3. Makrognati

4. Mikrognati (hipoplazi)

5. Prognatizm

6. Retrognati, maksiller

7. Sutura palatina tümseği

8. Torus palatinus

9. Yarık damak

10. Yumuşak damak agenezi

11. Yumuşak damak hipoplazisi

12. Yumuşak damak kasları felci

13. Yumuşak damak yarığı

2.3. ÇENELER (alt/üst)

1. Alveol kemiği erimesi

2. Alveol kreti atrofisi

3. Alveol kreti hipoplazisi

4. Alveol kretleri malformasyonu

5. Alveol kretleri, testere ağzı

6. Çene tümörleri

7. Çiğnerken ağrı

8. Deformasyonlar

9. Dentigeröz kistler

10. Esmer tümör

11. Hipoplazi, çeneler/yüz

12. Kalın çene kemikleri

13. Lamina dura bulguları

14. Litik lezyonlar

15. Mikrognati, asimetrik

16. Osteoporoz

17. Osteoskleroz

18. Singnati (syngnathia)