Churg Strauss sendromu

Poliangiitis içeren eozinofilik granülomatozis

Tetikleyiciler: aşılar, ilaçlar (carbamazepine, quinine, astma ilaçları), kokain bağımlılığı

Akciğer ve deri yerleşimli eozinofilik vaskülit (küçük ve orta çaplı arterlerde)

Allerjik granülomatozis

Allerjik rinit

Paranazal sinüs yakınmaları

Astma

Eozinofili

Nöropati bulguları (genellikle alt ekstremitelerde)

Hastaların ½’sinde ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antikorları) etkisi

 

  • Yano T, Ishimura S, Furukawa T, et al. Cardiac tamponade leading to the diagnosis of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss syndrome): a case report and review of the literature. Heart & Vessels, 30(6):841-844, 2015

  • Goldfarb JM, Rabinowitz MR, Basnyat S, et al. Head and neck manifestations of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: A systematic review. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 155(5):771-778, 2016

  • Pagnoux C, Groh M. Optimal therapy and prospects for new medicines in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss syndrome). Expert Review of Clinical Immunology, 12(10):1059-1067, 2016

  • Nagata K, Yamamoto S, Miyoshi K, et al. A diagnostic algorithm for eosinophilic granulomatosis with polyangiitis initially diagnosed as lumbar disc hernia or lumbar spinal stenosis: Personal experience and review of the literature. Acta Medica Okayama, 70(4):261-268, 2016

  • Pagnoux C. Updates in ANCA-associated vasculitis. European Journal of Rheumatology, 3(3):122-133, 2016