KAVRAMLAR

Dandy-Walker Malformasyonu

Beyindeki anatomik bozukluklara ve bunların klinikteki yansımalarıdır.

  • Serebellum vermisinin gelişmesinde eksiklik (agenezis/hipoplazi)

  • Luschka-Magendie kanalının tıkanıklığı

  • Arka çukurda 4.ventrikülün kistik genişlemesi

  • Hidrosefalus

  • Kraniyal sinir palsileri

  • Trunkal ataksi

dandywalker.jpg