Diabetes Mellitus (DM)

2 fenotip

Tip 1 DM - AR

Tip 2 DM - Multifaktöryel /AD

Bireylere özgü farklılıklar içeren bulgular

DM (klasik bilgiler için ilgili yayınlara bakınız)

Ortak sonuçlar:

 • Makrovasküler komplikasyonlar (ateroskleroz, MI, gangren)

 • Mikrovasküler komplikasyonlar (göz ve böbrek etkilenmesi)

Oral bulgular:

Xerostomia (ağız kuruluğu)

Periodontal patolojiler

Yaygın çürükler

Erken diş kayıpları

Oral candidiasis

Mucomycosis

 

DM bulguları içeren sendromlar:

 • Wolfram sendromu (işitme ve görme sorunları, üriner sistem ve nörolojik bulgular)

 • Schmidt sendromu (otoimmun endokrin sistem çöküşü, T-lenfosit eksikliği, deri ve mukozalarda Candida infeksiyonları; adrenal gland, pankreas ve karaciğer patolojileri)

 • Rosai-Dorfman hastalığı, ailesel (histiosit kümeleri, lenfadenopati, kalp anomalileri, pankreas patolojileri, parmak anomalileri)

 • Woodhouse-Sakati sendromu

 • Alström sendromu

 • Wollcott-Rallison sendromu (çukur damak, pankreas beta hücre eksikliği, vertebra ve pevis anomalileri, osteoporoz, böbrek yetmezliği)

 • Bardet-Biedl sendromu

 • Mitchell-Riley sendromu (safra yolları ve GİS anomalileri, bebek ölümleri)

 • Stiff-Person sendromu (hipertansiyon, nöropsikiyatrik bulgular, endokrin patolojiler)

 • Bloom sendromu

 • SHORT sendromu

 • Johanson-Blizzard sendromu

 • Mandibuloacral dysplasia

 • Primrose sendromu (makrosefali, maksilla hipoplazisi, makrognati, obezite, iskelet sistemi anomalileri, jinekomasti, nöropsikiyatrik bulgular)

 • Werner sendromu

 • Kearns-Sayre sendromu (işitme ve görme sorunları, kardiyomyopati, böbrek patolojileri, nörolojik bulgular, sideroblastik anemi)

 • Femoral-Facial sendrom

 • Williams sendromu

 

 • Narhi TO, Meurman JH, Odont D, et al, Oral health in the elderly with non-insulin-dependent diabetes mellitus. Special Care in Dentistry, 16:116–122, 1996

 • Boles RG, Roe T, Senadheera D, et al. Mitochondrial DNA deletion with Kearns Sayre syndrome in a child with Addison disease. European Journal of Pediatrics, 157: 643-647, 1998

 • Soskolne WA. Epidemiological and clinical aspects of periodontal diseases in diabetics. Ann. Periodontology, 3:3–12, 1998

 • Sandberg GE, Sandberg HE, Fjellstrom CA, Wikblad KF. Type 2 diabetes and oral health: A comparison between diabetic and non-diabetic subjects. Diabetes Research & Clinical Practice, 50(1): 27 – 34, 2000

 • Lalla E, Kunzel C, Burkett S, et al. Identification of unrecognized diabetes and pre-diabetes in a dental setting. Journal of Dental Research, 90(7): 855-860, 2011

 • Indurkar MS, Maurya AS, Indurkar S. Oral manifestations of diabetes. Clinical Diabetes, 34 (1) 54-57, 2016