5. DİŞETLERİ ve PERİODONSİYUM

1. Alveol kemiği yıkımı

2. Dişeti agenezi

3. Dişeti çekilmeleri

4. Dişeti kanamaları

5. Dişetinde keratinleşme

6. Dişetleri kırılgan

7. Dişetlerinde papüller

8. Gingiva hiperplazisi

9. Gingival kistler

10. Gingivitis

11. Periodontal patolojiler

1. Alveol kemiği yıkımı

Acatalasia

Haim-Munk sendromu

Hipofosfatazya

Jüvenil periodontitis sendromu

Lobodontia (hipoplazi)

Singleton-Merten sendromu

 

2. Dişeti agenezi

Ablepharon-macrostomia sendromu

 

3. Dişeti çekilmeleri

Carvajal-Naxos sendromu

Ehlers-Danlos sendromu

Jüvenil periodontitis sendromu

 

4. Dişeti kanamaları

Bernard-Soulier sendromu

CAM sendromu

Chediak-Higashi sendromu

Ehlers-Danlos sendromu

Epstein sendromu

Fanconi anemisi

Glanzmann trombastenisi

Gri plaket (trombosit) sendromu

Hermansky-Pudlak sendromu

Kısa bağırsak sendromu

MACS sendromu

Münchausen sendromu

Myelodisplastik sendromlar

Osler-Rendu-Weber sendromu

Sheehan sendromu

Shwachman–Diamond sendromu

Stuart-Prower faktör eksikliği sendromu

Sturge-Weber sendromu

Trombositopeni integrin, Beta-3

von Willibrand hastalığı/sendromu

Wiskott-Aldrich sendromu

 

5. Dişetinde keratinleşme

Ehlers-Danlos sendromu

Witkop-von Sallmann sendromu

 

6. Dişetleri kırılgan (frajil)

Ehlers-Danlos sendromu

 

7. Dişetlerinde papüller

Cowden sendromu

Fabry sendromu/hastalığı

Witkop-von Sallmann sendromu

 

8. Gingiva hiperplazisi/Fibromatozis

Achard-Thiers sendromu

Ambras sendromu

Amelogenesis Imperfecta kümesi

Apert sendromu

Bardet-Biedl sendromu

Bourneville sendromu

C sendromu

Cantu sendromu

CDG sendromları kümesi

Cherubism

Cowden sendromu

Donohue sendromu

Ellis-van Creveld sendromu

Fabry sendromu/hastalığı

Familyal benign kronik nötropeni

Gingival fibromatozis sendromları

Goltz sendromu

Jones sendromu

Hennekam lenfektazi/lenfödem sendromu

Hipertrikozis/gingival hiperplazi send

Hornova–Dluhosova sendromu

Hyaline fibromatosis sendromu

Kelly-Hibbard-Giansanti sendromu

Klippel-Trenaunay sendromu

Liang-Wang sendromu

Mannosidozis

Marshall-Smith sendromu

MCAHS sendromları kümesi

Melnick-Needles sendromu

Mukopolisakkaridozis kümesi sendromları

Multipl endokrin neoplazi sendromları

Oral-facial-digital sendromlar kümesi

Papillon-Lefévre sendromu

Raine sendromu

Ramon sendromu

Robinow sendromu

Rutherfurd sendromu

Serebrofasiyotorasik displazi 

Urbach-Wiethe sendromu

Waterman sendromu

Winchester sendromu

Yarık damak sendromu

Zimmermann-Laband sendromu

 

9. Gingival kistler

Pallister-Hall sendromu 2

 

10. Gingivitis

AIDS

Alström sendromu

Carvajal-Naxos sendromu

Goltz sendromu

Hipofosfatazya

İmmun yetmezlik sendromları kümesi

Job sendromu

Mukopolisakkaridozis kümesi sendromları

Papillon-Lefévre sendromu

Plummer-Vinson sendromu

Sweet sendromu

 

11. Periodontal patolojiler/Periodontitis

Achard-Thiers sendromu

ADULT sendromu

Behçet sendromu/hastalığı

Berardinelli-Seip sendromu

CDG sendromları kümesi

Chediak-Higashi sendromu

Coffin-Lowry sendromu

Cohen sendromu

Diabetes Mellitus

Down sendromu

Ehlers-Danlos sendromu

Familyal benign kronik nötropeni

Guillan-Barré sendromu

Hajdu-Cheney sendromu

Haim-Munk sendromu

Hermansky-Pudlak sendromu

Hipofosfatazya

Job sendromu

Johanson-Blizzard sendromu

Jüvenil periodontitis sendromu

Kedi ağlaması  sendromu

Kısa bağırsak sendromu

Kindler sendromu

Klinefelter sendromu

Larsen sendromu

LEOPARD sendromu

Levy-Jeghers sendromu

Maffucci sendromu

Marfan sendromu

Mukopolisakkaridozis kümesi sendromları

Noonan sendromu

Papillon-Lefévre sendromu

Plummer-Vinson sendromu

Ramon sendromu

Riley-Day sendromu

Rothmund-Thomson sendromu

Rubinstein-Taybi sendromu

Sheehan sendromu

Sjögren sendromu

Sjögren-Larsson sendromu

Touraine-Solente-Golé sendromu

Vulvovaginal-gingival sendrom

Zinsser-Cole-Engman sendromu