6.1. DİŞLER

1. Ankiloz

2. Aşınmalar

3. Biçimsiz dişler

4. Bruksizm

5. Dentinogenesis imperfecta

6. Diastema

7. Diş çektirme isteği

6.4. DİŞLER

1. Mesiodens

2. Mikrodonti

3. Mine patolojileri

  • Amelogenesis imperfecta

  • Mine defektleri

  • Mine displazisi

  • Mine hipoplazisi

6.2. DİŞLER

1. Anodonti

2. Hipodonti

3. Hipohiperdonti

4. Oligodonti

5. Dişlerin erken yitirilmesi

6. Ektopik dişler

6.3. DİŞLER

1. Erüpsiyon aksamaları

2. Füzyon

3. Globodonti

4. Gömük dişler

5. Hipoplaziler

6. Konik dişler

7. Kök anomalileri/deformasyonları

8. Kuron anomalileri

9. Kürek biçiminde dişler

10. Makrodonti

11. Maloklüzyon

6.5. DİŞLER

1. Natal (neonatal) dişler

2. Odontodisplazi

3. Oligodonti

4. Opak mine

5. Periapikal bulgular

6. Persiste süt dişleri

7. Pulpa anomalileri

8. Pulpa kireçlenmeleri

9. Renklenme

10. Sement aplazisi/hipoplazisi

11. Sement kitleleri

12. Süpernümerer diş(ler)

13. Süt dişleri displazisi

14. Süt dişleri persiste

15. Süt dişleri erüpsiyonu

16. Talon tüberkülü

17. Taurodontism

18. Tek orta kesici

19. Tüberkül malformasyonları

20. Uzun silindirik kesiciler

21. Üstçene ektopik kaninler

22. Üstçene kesici agenezi