6.3. DİŞLER

1. Erüpsiyon aksamaları

2. Füzyon

3. Globodonti

4. Gömük dişler

5. Hipoplaziler

6. Konik dişler

7. Kök anomalileri

     Kök deformasyonları

8. Kuron anomalileri

9. Kürek biçiminde dişler

10. Makrodonti

11. Maloklüzyon

 

1. Erüpsiyon aksamaları

Andersen-Tawil sendromu

Bloch-Sulzberger sendromu

Codas sendromu

Erüpsiyon yetmezliği sendromu

Kırışık deri sendromu

Mowat-Wilson sendromu

Turnpenny-Fry sendromu

 

2. Füzyon

Cranioectodermal dysplasia kümesi

Ellis-van Creveld sendromu (kökler)

Short-rib thoracic dysplasia 7

Soliter median maksiller santral diş send

 

3. Globodonti (küremsi diş)

Otodental sendrom

 

4. Gömük dişler

Ailesel dev sementoma

Elsahy-Waters sendromu

Gardner sendromu

Gorlin-Cohen sendromu

Hajdu-Cheney sendromu

Kalvaryumda multipl halkamsı lezyonlar

Maroteaux-Lamy sendromu

Osteoglofonik displazi

Psödohipoparatiroidizm

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

TDO sendromu

Wiedemann-Rautenstrauch sendromu

 

5. Hipoplaziler

BOF sendromu

Bosma arini mikroftalmi sendromu

Cranioectodermal dysplasia kümesi

Craniofacial microsomia

Fraser sendromu

Gorlin-Chaudhry-Moss sendromu

Heimler sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims send

Temtamy Sendromu

Treacher Collins-Franceschetti sendromu

 

6. Konik dişler

Axenfeld-Rieger sendromu

Coffin-Lowry sendromu

ECTD11B sendromu

Ellis-van Creveld sendromu

Elschnig sendromu

Goltz sendromu

Hennekam lenfektazi/lenfödem sendromu

Hipodonti/oligodonti sendromu

Hipohidrotik ektodermal displazi  1

LAMM Sendromu

Miller sendromu

Rapp-Hodgkin sendromu

Weyers acrodental dysostosis

 

7. Kök anomalileri/deformasyonları

Aarskog-Scott sendromu

Andersen-Tawil sendromu

Bardet-Biedl sendromu

Dentin displazisi

Dentinogenesis imperfecta

Ehlers-Danlos sendromu

Ellis-van Creveld sendromu

Hiperfosfatemik tümöral kalsinozis

Johanson-Blizzard sendromu

Kenny-Caffey sendromu

Lobodontia

Mikrosefalik osteodisplastik sendromlar

Mukopolisakkaridozis sendromları

Oculofaciocardiodental sendrom

Papillon-Lefévre sendromu

Psödohipoparatiroidizm

Rothmund-Thomson sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Singleton-Merten sendromu

Turnpenny-Fry sendromu

 

8. Kuron anomalileri

Dentinogenesis imperfecta

Johanson-Blizzard sendromu

Marfan sendromu

Nance-Horan sendromu

Rothmund-Thomson sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

 

9. Kürek biçiminde dişler

ECTD11B sendromu

Glass sendromu

Lobodontia

Sinodonti

Trikodental displazi

Weyers acrodental dysostosis

Wolf-Hirschhorn sendromu

10. Makrodonti (iri dişler)

3q29 deletion sendromu

CDG sendromları kümesi

Ehlers-Danlos sendromu

Frias sendromu

KBG sendromu

Kelly-Hibbard-Giansanti sendromu

Konjenital hemihipertrofi

Lenz mikroftalmi sendromu

Smith-Lemli-Opitz sendromu

 

11. Maloklüzyon

3-M sendromu

3q29 deletion sendromu

Aarskog-Scott sendromu

Apert sendromu

ATR-X sendromu

Auriculocondylar sendrom

Beckwith-Wiedemann sendromu

Binder sendromu

Bloch-Sulzberger sendromu

Caffey-Silverman sendromu

Cherubism

Cockayne sendromu

Coffin-Lowry sendromu

Cornelia de Lange sendromu

Craniofacial microsomia

Craniometaphyseal dysplasia

Crouzon sendromu

Down sendromu

Elsahy-Waters sendromu

Fraser sendromu

GAPO sendromu

Goltz sendromu

Gorlin-Chaudhry-Moss sendromu

Gorlin-Cohen sendromu

Hajdu-Cheney sendromu

Hallermann-Streiff sendromu

Hiperparatiroidizm sendromları

Homocystinuria

Hutchinson-Gilford progeria sendromu

Hyaline fibromatosis sendromu

Hyperostosis generalisata sendromu

Kabuki sendromu 2

Kedi ağlaması sendromu

Kleeblattschadel sendromu

Klinefelter sendromu

Klippel-Trenaunay sendromu

Lenz mikroftalmi sendromu

Lujan-Fryns sendromu

MACS sendromu

Mandibuloacral dysplasia sendromu

Marfan sendromu

Martin-Bell sendromu

McCune-Albright sendromu

Melnick-Needles sendromu

Möbius sendromu

Mukopolisakkaridozis sendromları

Münke sendromu

Noonan sendromu

Opitz-Kaveggia sendromu

Pfeiffer sendromu

Potocki-Lupski sendromu

Robinow sendromu

Rubinstein-Taybi sendromu

Russell-Silver sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Sclerosteosis

Seckel sendromu

Sheehan sendromu

SHORT sendromu

Shprintzen-Goldberg sendromu

Simpson-Golabi-Behmel sendromu

Steinert sendromu/hastalığı

Tel Hashomer sendromu

Temtamy Sendromu

Treacher Collins-Franceschetti sendromu

Trichorhinophalangeal sendromlar kümesi

Turner sendromu

van Buchem sendromu 

van den Ende-Gupta sendromu

van Maldergem sendromu

Williams sendromu