6.5. DİŞLER

1. Natal (neonatal) dişler

2. Odontodisplazi

3. Oligodonti

4. Opak mine

5. Periapikal bulgular

6. Persiste süt dişleri

7. Pulpa anomalileri

8. Pulpa kireçlenmeleri

9. Renklenme

10. Sement aplazisi/hipoplazisi

11. Sement kitleleri

12. Süpernümerer diş(ler)

13. Süt dişleri displazisi

14. Süt dişleri persiste

15. Süt dişleri erüpsüyonu

16. Talon tüberkülü

17. Taurodontism

18. Tek orta kesici

19. Tüberkül malformasyonları

20. Uzun silindirik kesiciler

21. Üstçene ektopik kaninler

22. Üstçene kesici agenezi

 

1. Natal (neonatal) dişler

22q11.2 deletion sendromu

AREDYLD sendromu

Beare-Stevenson sendromu

Carpenter sendromu

Craniometadiaphyseal sendrom

Ektodermal displazi içeren sendromlar

Ellis-van Creveld sendromu

Epidermolysis bullosa-letal akantolitik

Hallermann-Streiff sendromu

Hyperostosis generalisata sendromu

İmmun yetmezlik sendromları kümesi

Jadassohn-Lewandowsky sendromu

Kleefstra sendromu

Meckel sendromu 1

Natal dişler (neonatal dişler)

Pallister-Hall sendromu 2

Raine sendromu

Sener sendromu

Short-rib thoracic dysplasia 12

Short-rib thoracic dysplasia 13

Short-rib thoracic dysplasia 20

Teebi hipertelorizm sendromu

Treacher Collins-Franceschetti send

Wiedemann-Rautenstrauch sendromu

 

2. Odontodisplazi

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims send

 

3. Oligodonti Bkz Diş eksiklikleri

 

4. Opak mine

Amelogenesis Imperfecta kümesi

Mikrosefalik osteodisplastik sendromlar

 

5. Periapikal bulgular

Dentin displazisi (litik alanlar)

Dentinogenesis imperfecta (litik alanlar)

Stuve-Wiedemann sendromu (infeksiyon)

TDO sendromu (infeksiyon)

Verloes-Bourguignon send (infeksiyon)

 

6. Persiste süt dişleri

Andersen-Tawil sendromu

 

7. Pulpa anomalileri

Dentin displazisi

Dentinogenesis imperfecta

Fröhlich sendromu

Hipofosfatazya

Sanfilippo sendromu

Otodental sendrom

Psödohipoparatiroidizm

Verloes-Bourguignon sendromu

 

8. Pulpa kireçlenmeleri (dentikeller)

Amelogenesis Imperfecta kümesi

Dentin displazisi

Dentinogenesis imperfecta

Ehlers-Danlos sendromu

Hiperfosfatemik tümöral kalsinozis

Otodental sendrom

 

9. Renklenme

Alström sendromu

Amelogenesis Imperfecta kümesi

Dentinogenesis imperfecta

Naegeli-Franceschetti-Jadassohn send

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims send

TDO sendromu

Verloes-Bourguignon sendromu

Zellweger sendromu

 

10. Sement aplazisi/hipoplazisi

Hipofosfatazya

Mandibuloacral dysplasia sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

 

11. Sement kitleleri

Ailesel dev sementoma

Gnatodiyafizeal displazi sendromu

Hiperparatiroidizm sendromları

12. Süpernümerer diş(ler)

22q11.2 deletion sendromu

Alström sendromu

Down sendromu

Ehlers-Danlos sendromu

Ellis-van Creveld sendromu

Gardner sendromu

Goltz sendromu

Hallermann-Streiff sendromu

Lenz mikroftalmi sendromu

Mandibuloacral dysplasia sendromu

Maroteaux-Lamy sendromu

Nance-Horan sendromu

Oculofaciocardiodental sendrom

Oral-facial-digital sendromlar kümesi

Saethre-Chotzen sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Short-rib thoracic dysplasia 15

Trichorhinophalangeal sendromlar

13. Süt dişleri displazisi

AREDYLD sendromu 

Dentin displazisi

Ektodermal displazi içeren sendromlar

 

14. Süt dişleri persiste

Andersen-Tawil sendromu

Erüpsiyon yetmezliği sendromu

Gorlin-Cohen sendromu

Hallermann-Streiff sendromu

Hiper-IgE yineleyen infeksiyon sendromu

Hutchinson-Gilford progeria sendromu

Job sendromu

Kleefstra sendromu

Otodental sendrom

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

 

15. Süt dişlerinde erüpsiyonu sorunları

Acrodermatitis enteropathica

Glass sendromu

Hutchinson-Gilford progeria sendromu

Mandibulofacial dysostosis sendromları

Marfan sendromu

Serebrofasiyotorasik displazi

Teebi-Shaltout sendromu

 

16. Talon tüberkülü

Rubinstein-Taybi sendromu

 

17. Taurodontism

Bardet-Biedl sendromu

Dentin displazisi

Down sendromu

Ellis-van Creveld sendromu

Elschnig sendromu

Heimler sendromu

Hiperfosfatemik tümöral kalsinozis

Hipohidrotik ektodermal displazi 1

Johanson-Blizzard sendromu

Klinefelter sendromu

Multipl odontoma-özofagus-dizfaji send  

Mulvihill-Smith sendromu

Nance-Horan sendromu

Oculofaciocardiodental sendrom

Otodental sendrom

Smith-Magenis sendromu

TDO sendromu

Verloes-Bourguignon sendromu

Witkop sendromu

Zinsser-Cole-Engman sendromu

 

18. Tek orta kesici

22q11.2 deletion sendromu

Soliter median maksiller santral diş send

Weyers acrodental dysostosis

 

19. Tüberkül malformasyonları

Bloch-Sulzberger sendromu (artı tüberkül)

Codas sendromu

Cranioectodermal dysplasia 4

Lobodontia (3 tüberküllü premolar)

Nance-Horan sendromu (artı tüberkül)

Rubinstein-Taybi send (talon tüberkülü)

Wiedemann-Steiner sendromu

 

20. Uzun silindirik kesiciler

Ehlers-Danlos sendromu

 

21. Üstçene ektopik kaninler

Ektopik diş(ler)

Oral-Facial-Digital sendrom I

Ulnar-Mammary sendromu

 

22. Üstçene kesiciler agenezi

Anodonti sendromu

Elschnig sendromu

Even-Plus sendromu

MCAHS3 sendromu

Odontoonychodermal sendrom

Oral-Facial-Digital sendrom I

Peters’ Plus sendromu