ECTD sendromları 

Ektodermal displaziler

  • Özgün ortak nitelikler

Hipotrikoz ve saç displazileri

Terleme sorunları 

Tırnaklarda yapısal bozukluklar

Natal dişler

Displastik süt dişleri

Mesiodens

Sürekli dişlerin agenezi (hipodonti/oligodonti)

Memelerde aplazi

Ektodermal displazi bulguları içeren yaklaşık 190 kadar sendrom bildirilmiştir.

Bunların ancak bir bölümü oral bulgular içermektedir.

Aşağıda, bunlar arasından seçilmiş maksillofasiyal nitelikli sendromların başlıkları verilmektedir:

  • Ayrıntıları verilenler 

Hipohidrotik ektodermal displazi sendromları

AEC sendromu

Clouston sendromu

APECED sendromu

Ellis-van Creveld sendromu

Rapp-Hodgkin sendromu

Witkop sendromu

EEC1 sendromu

EEC3 sendromu

Zinsser-Cole-Engman sendromu

KID sendromu

Odontoonychodermal sendrom

Jadassohn-Lewandowsky sendromu

Papillon-Lefévre sendromu

Tricho-onycho-dental sendrom

ADULT sendromu

Cardiofaciocutaneous (CFC) sendrom

Coffin-Siris sendromu

Costello sendromu

Cranioectodermal dysplasia 1

GAPO sendromu

Rothmund-Thompson sendromu

Trichodentoosseous  sendrom

Elschnig (blepharo-chelio-dontic) sendromu

Dubowitz sendromu

Gorlin-Chaudhry-Moss sendromu

Hallermann-Streiff sendromu

Johanson-Blizzard sendromu

Oculodentodigital sendrom

Oral-facial-digital (OFD) sendromlar kümesi

Haim-Munk sendromu

Heimler sendromu

LADD sendromu

Naegeli–Franceschetti–Jadassohn sendromu

OPD1 sendrom

Weyers acrodental dysostosis

Williams sendromu

Kohlschütter-Tönz sendromu

Pycnodysostosis

Marshall sendromu

Sener sendromu

Trichodental displazi

EEM sendromu

Zlotogora-Oğur sendromu 

Schopf-Schulz-Passarge sendromu

  • Çok ender görülen sendromlar (kaynak bağlantıları)

Odontotrikomelik sendrom

Curly hair-acral keratoderma-caries sendromu

Lelis sendromu

Dermoodontodysplasia

GOMBO sendromu

Mosaic neuroectodermal sendrom

Odontomicronychial displazi

Odontotrichoungual-digital-palmar sendrom

Serebellar ataksi-ektodermal displazi