Image by Егор Камелев

HEMATOJEN PİGMENTLER

HEMATİN

HEMOZOİN

HEMATİN

Hemoglobin kökenlidir, demir içerir; ancak, organik bir kompleks içindeki demir özel demir boyalarıyla boyanamaz.

Uygun olmayan kan transfüzyonlarında gelişen massif intravasküler hemoliz sonrasında retiküloendotelyal sistemde (RES) biriken sarımsı kahverengi-siyah renkli bir pigmenttir. Klinik etkisi yoktur.

HEMOZOİN

Hemozoin, hemoglobin kökenli kahverengimsi-siyah bir pigmenttir.

Plasmodium, Rhodnius ve Schistosoma gibi yoğun eritrosit yıkımına neden olan parazit infeksiyonlarında yoğun “serbest heme” komponenti açığa çıkar. Söz konusu parazitler kendileri için toksik olan “serbest heme” moleküllerini suda erimeyen kristallere (hemozoin) dönüştürerek etkisizleştirirler.

Malaryadaki hemozoin (malarya pigmenti), paraziti serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerine karşı korur. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçların bir bölümü hemozoin sentezini önlemeye yöneliktir.