Eritermalji

Primary erythermalgia

Kalıtsal - AD

Göz kuruluğu

Ağız kuruluğu

Çene ağrıları

Taşikardi atakları

Kabızlık/diyare

Ağrı ataklarında deride hiperemi/aşırı terleme

Myalji atakları

Ekstremitelerin distalinde yanma algısı

Kaşınma

Hipoestezi

 

  • Michiels JJ, te Morsche RHM, Jansen JBMJ, Drenth JPH. Autosomal dominant erythermalgia associated with a novel mutation in the voltage-gated sodium channel alpha-subunit Na(v)1.7. Archives of Neurology, 62: 1587-1590, 2005

  • Waxman SG, Dib-Hajj SD. Erythromelalgia: a hereditary pain syndrome enters the molecular era. Annals of Neurology, 57: 785-788, 2005

  • Faber CG, Hoeijmakers JGJ, Ahn H-S, et al. Gain of function Na(v)1.7 mutations in idiopathic small fiber neuropathy. Annals of Neurology, 71: 26-39, 2012