14.5. Yüz

1. Progeria

2. Saçlı deri bulguları

3. Veziküller/Büller

4. Venöz malformasyonlar

5. Vitiligo

6. Yüz duplikasyonu

7. Yüz/kafatası yarığı