KAVRAMLAR

Fallot tetralojisi: konjenital kalp anomalisi kompleksi

  1. İnterventriküler septal defekt

  2. Aorta kapağı interventriküler septal defektin hemen üzerinde ve dekstrapozisyonda

  3. Pulmoner stenoz (pulmoner kapak ve A.pulmonalis darlığı)

  4. Sağ ventrikül hipertrofisi

 

Bkz. Konjenital Kalp Hastalıkları

fallot.jpg