FİZİKSEL

ZARARLAR

dorman.jpg

Evrenin oluşmasında ve evrim aşamalarında kimyasal olayları başlatan, hızlandıran ya da yavaşlatan ve sonlandıran tüm olguları "fiziksel  süreç" başlığı altında topayabiliriz. 

Bu bölümde, fizik kurallarının canlılar üzerindeki etkilerini özetliyoruz.

MEKANİK TRAVMA

ISI DEĞİŞİKLİKLERİ

ATMOSFER BASINCI DEĞİŞİKLİKLERİ

ELEKTRİK AKIMI

İRRADYASYON ve ETKİLERİ