Fröhlich sendromu (dystrophia adiposogenitalis,

Babinski-Froelich sendromu)

Metabolik hastalık PDF

Hipofiz gonadotrop hormonu eksikliği

Tümör basısı (kraniyofaringioma, hipofiz adenomu)

Hipofiz ön lob/hipotalamus basınç atrofisi

Erkek çocuklarında belirgin

Gelişme geriliği

Tümör basısına bağlı optik atrofi

Körlük

Deride incelme

Kıllarda dökülme

Tırnaklarda yapısal bozukluklar

Önlenemez iştah

Şişmanlık (gynoid tip)

Diabetes insipidus ve poliüri

Genital organlarda atrofi

Diastema (kesicilerarası)

Pulpa dejenerasyonu (yağlı)

Tükürük bezlerinde büyüme (yağ infiltrasyonu sonucu)

 

  • Kuronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, eds. Williams Textbook of Endocrinology. 11th ed. Saunders-Elsevier Inc., Philadelphia, 2008

  • Wang KW, Chau R, Fleming A, et al. The effectiveness of interventions to treat hypothalamic obesity in survivors of childhood brain tumours: a systematic review. Obesity Reviews,18(8):899-914, 2017

  • Chandrasekaran S, Neal-Perry G. Long-term consequences of obesity on female fertility and the health of the offspring. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology, 29(3):180-187, 2017

  • Poddar M, Chetty Y, Chetty VT. How does obesity affect the endocrine system? A narrative review. Clinical Obesitiy, 7(3):136-144, 2017