Hardikar sendromu

Sporadik

Gelişme geriliği

Retinopati

Yarık dudak

Yarık damak

Kardiyovasküler anomaliler

Hepatosplenomegali

Obstrüktif karaciğer hastalığı

Portal hipertansiyon

Safra yolları anomalileri

Kolanjit

Safra stazı

Hiperbilirubbinemi

İkter

Hidronefroz

Üriner infeksiyonlar

 

  • Maluf DG, Fisher RA, Fulcher AS, Posner MP. Hardikar syndrome: a case requiring liver transplantation. Transplantation, 74: 1058-1061, 2002

  • Nydegger A, Van Dyck M, Fisher RA, et al. Hardikar syndrome: long term outcome of a rare genetic disorder. American Journal of Medical Genetics, 146A: 2468-2472, 2008

  • Poley JR, Proud VK. Hardikar syndrome: new features. American Journal of Medical Genetics, 146A: 2473-2479, 2008