Temel Patoloji

Hipertrofi

Hipertrofi

Hücrelere, daha çok çalışmaları ya da daha güçlü olmaları yönünde gelen uyarıların sonucunda beliren bir adaptasyon biçimidir. 

Uyarılardan etkilenen hücrelerin hacmi artar, bu hücrelerin oluşturduğu doku ve organlar büyür.

Örneklerin çoğunda kas dokusunun etkilendiği izlenir:

  • Sporcuların iskelet kaslarında görülen hipertrofi,

  • Hipertansiyon hastalarında saptanan kalp hipertrofisi.

 

Hipertrofik organı oluşturan hücrelerin sayısında artış yoktur.

Hücrelerin metabolizması artar, sitoplazmaları genişler ve organelleri çoğalır. 

Hipertrofi reversibldir.

 

Fizyolojik hipertrofi

  • Sporculardaki iskelet ve kalp kası hipertrofisi (sporcu kalbi)

  • Gebelikte uterusun büyümesi (hipertrofi ile birlikte hiperplazi de saptanır)

Patolojik hipertrofi

  • Kalp hipertrofileri en önemlisidir. Başlıca nedenleri:

Hipertansiyon 

Aort kapağı stenozu

Kalp defektleri

Kalıtsal kalp hipertrofisi (anormal beta-myosin   geni; Reggie Lewis hastalığı).