Horner sendromu

Periferik nedenler: travma (kaza, cerrahi), mediasten tümörleri (bronş ca, Hodgkin lenfoması, metastatik tümörler), tiroid adenomu, parafaringeal abse ya da tümör invazyonu, nörofibromatozis, a.carotis interna anevrizması, Pancoast sendromu

Santral siniri sistemi kökenli nedenler: a.cerebralis tıkanması, multipl skleroz (MS), siringomiyeli, beyin sapı tümörleri, beyin sapı lezyonları, m.spinalis servikal bölüm tümörleri, m.spinalis servikal bölümtravması, okülosempatik defekt, brakiyal pleksus travması, karotis iskemisi, migren, orta beyin tümörü, çocuklarda sol sürrenaldeki nöroblastomanın metastazı

Endoftalmi (nöroblastomanın orbita metastazlarında unilateral ekzoftalmi)

Ptozis ve myozis

Disartri

Disfaji

Baş dönmesi

Bulantı

Etkilenen yüz yarısında terleme azalması

N. trigeminus trajesinde parestezi

 

  • Amonoo-Kuofi HS. Horner’s Syndrome revisited: with an update of the central pathway, Clinical Anatomy, 12:345–361, 1999

  • Reede DL, Garcon E, Smoker WR, Kardon R. Horner's syndrome: clinical and radiographic evaluation. Neuroimaging Clinics of North America, 18(2):369-385, 2008

  • González Martín-Moro J, Sastre-Pérez J, Pena Fernández I. Horner syndrome after temporomandibular joint arthroscopy: a new complication. Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 67(6):1320-1322, 2009

  • Barrea C, Vigouroux T, Karam J, et al. Horner syndrome in children: A clinical condition with serious underlying disease. Neuropediatrics, 47(4):268-272, 2016