Rusty Eski Kamyon

İmmun Sistem Yetmezlikleri

İmmun sistem yetmezlikleri 2 ana grupta incelenir: konjenital (primer) ve edinsel (sekonder).

1. Konjenital (primer) immun sistem yetmezlikleri

  • Sıvısal bağışıklık sistemi bozuklukları

  • Hücresel bağışıklık sistemi bozuklukları

  • Kombine bağışıklık sistemi bozuklukları

2. Edinsel (sekonder) immun sistem yetmezlikleri

  • İnfeksiyon hastalıkları (HIV infeksiyonu)

  • Yaşlanma

  • İmmunosüpresyon

  • Kanser tedavisi (irradyasyon, kemoterapi)

  • Otoimmun hastalıklar

 

Bağışıklık sistemindeki inhibisyonların tümü patolojik değildir, ayrı bir yere koyduğumuz başka bir türü daha vardır: fizyolojik immunosüpresyon (gebelik immunosüpresyonu).