ÇENELER (alt/üst)

1. Alveol kemiği erimesi

2. Alveol kreti atrofisi

3. Alveol kreti hipoplazisi

4. Alveol kretleri malformasyonu

5. Alveol kretleri, testere ağzı

6. Çene tümörleri

7. Çiğnerken ağrı

8. Deformasyonlar

9. Dentigeröz kistler

10. Esmer tümör

11. Hipoplazi, çeneler/yüz

12. Kalın çene kemikleri

13. Lamina dura bulguları

14. Litik lezyonlar

15. Mikrognati, asimetrik

16. Osteoporoz

17. Osteoskleroz

18. Singnati (syngnathia)

1. Alveol kemiği erimesi

Singleton-Merten sendromu

 

2. Alveol kretleri atrofisi

Papillon-Lefévre sendromu

 

3. Alveol kretleri hipoplazisi

Hipohidrotik ektodermal displazi send 1

Pallister-Hall sendromu 2

 

4. Alveol kretleri malformasyonları

Carpenter sendromu

Down sendromu

Hipoglossi

KBG sendromu

Menkes sendromu

Oculodentodigital sendrom

Oral-facial-digital sendromlar kümesi

Pallister-Hall sendromu 2

Prader-Willi sendromu

Robinow sendromu

Short-rib thoracic dysplasia 7

Short-rib thoracic dysplasia 9

Sly sendromu

Smith-Lemli-Opitz sendromu

Sotos sendromu

Syngnathia

Teebi-Shaltout sendromu

Wieacker-Wolff sendromu

Yunis-Varon sendromu

Zellweger sendromu

 

5. Alveol kretiler, testere ağzı

Short-rib thoracic dysplasia 7

6. Çene tümörleri 

Ailesel dev sementoma

Carney (NAME; LAMB) sendromu

Gardner sendromu

Gnatodiyafizeal displazi sendromu

Gorlin sendromu

Hiperparatiroidizm sendromları

Jaffe-Campanacci sendromu

McCune-Albright sendromu

Multipl odontoma-özofagus-dizfaji send 

Oculoectodermal sendrom

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims send

Sturge-Weber sendromu

 

7. Çiğnerken ağrı

Frey sendromu

Paroksismal aşırı ağrı bozukluğu send

 

8. Deformasyonlar, çenelerde

Aarskog-Scott sendromu

McCune-Albright sendromu

Paget hastalığı, kemiğin

Robinow sendromu

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims send

Venöz malformasyonlar sendromu

 

9. Dentigeröz kistler

Elsahy-Waters sendromu

Keats-Holt sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

 

10. Esmer (brown) tümör

Paratiroid adenomatozisi 2, ailesel

 

11. Hipoplazi, çeneler ve yüz

3-M sendromu

6pter-p24 deletion sendromu

Aarskog-Scott sendromu

AEC sendromu

Aglossia-adactylia

Agnathia-otocephaly (AGOT) kompleksi

Andersen-Tawil sendromu

Angelman sendromu

Antley-Bixler sendromu

Apert sendromu

ATR-X sendromu

Auriculocondylar sendrom

Axenfeld-Rieger sendromu

Beare-Stevenson sendromu

Beckwith-Wiedemann sendromu

Binder sendromu

Bloom sendromu

Carey-Fineman-Ziter sendromu

Carpenter sendromu

Cerebro-costo-mandibular sendrom

CDG sendromları

CHAR sendromu

Cohen sendromu

Cowden sendromu

CPLS sendromu

Cranioectodermal dysplasia kümesi

Craniofacial microsomia

Craniometadiaphyseal sendrom

Craniosynostosis kümesi

Crouzon sendromu

De Grouchy sendromu

Dişlerin ankilozu sendromu

Down sendromu

EEC1 sendromu

EEC3 sendromu

Ellis-van Creveld sendromu

Elsahy-Waters sendromu

Freeman-Sheldon sendromu

Frontofasiyonazal displazi

Frontonazal displazi

Glass sendromu

Glossopalatine ankylosis sendromu

Goldberg-Shprintzen sendromu

Gomez-Lopez-Hernandez sendromu

Gorlin-Chaudhry-Moss sendromu

Gorlin-Cohen sendromu

Hajdu-Cheney sendromu

Hallermann-Streiff sendromu

Hipomandibular fasiyokraniyal disostoz

Hipohidrotik ektodermal displazi send 1

Hutchinson-Gilford progeria sendromu

Jackson-Weiss sendromu

Job sendromu

Keipert sendromu

Kleeblattschadel sendromu

Kleefstra sendromu

Larsen sendromu

Maksillofasiyal disostozis

Mandibulofacial dysostosis sendromları

Mannosidozis

Marfan sendromu

Maroteaux-Lamy sendromu

Marshall-Smith sendromu

Maxillofacial dysostosis

Melnick-Needles sendromu

Menkes sendromu

Mikroftalmi sendromları

Miller sendromu

Monosomi 1p36 deletion sendromu

Münke sendromu

Myhre sendromu

Nablus maske yüz sendromu

Nager sendromu

Oculoauriculofrontonasal sendrom

OPD (otopalatodigital) sendromlar kümesi

Oral-facial-digital sendromlar kümesi

Osteoglofonik displazi

Pallister-Hall sendromu 2

Pfeiffer sendromu

Pycnodysostosis

Raine sendromu

Rapp-Hodgkin sendromu

Richieri-Costa/Guion-Almeida sendromu

Roberts sendromu 

Robinow sendromu

Saethre-Chotzen sendromu

Scheuthauer-Marie-Sainton sendromu

Schinzel-Giedion sendromu

SED congenita sendromu

Serebrokostomandibular sendrom

SHORT sendromu

Short-rib thoracic dysplasia 13

Shprintzen-Goldberg sendromu

Singleton-Merten sendromu

Smith-Fineman-Myers sendromu

Smith-Magenis sendromu

Stickler sendromu

Stuve-Wiedemann sendromu

Treacher Collins-Franceschetti sendromu

Trichorhinophalangeal sendromlar kümesi

Turner sendromu

Ullrich-Turner sendromu

van Buchem sendromu 

van den Ende-Gupta sendromu

van Maldergem sendromu

Verloes-Bourguignon sendromu

Verloes-David-Pfeiffer mezomelik displazi

Warkany sendromu

Weill-Marshesani sendromu

Wiedemann-Rautenstrauch sendromu

Williams sendromu

Yarık damak sendromu

Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim sendromu

 

12. Kalın çene kemikleri

Apert sendromu

Caffey-Silverman sendromu

Carpenter sendromu

Down sendromu

Hipoglossi

Menkes sendromu

Oculodentodigital sendrom

Oral-Facial-Digital sendrom I

Prader-Willi sendromu

Proteus sendromu

Sclerosteosis

Short-rib thoracic dysplasia 9

Sly sendromu

Smith-Lemli-Opitz sendromu

Sotos sendromu

Teebi-Shaltout sendromu

van Buchem sendromu 

Wieacker-Wolff sendromu

Zellweger sendromu

 

13. Lamina dura bulguları

Hiperparatiroidizm sendromları (belirsiz)

Paratiroid adenomatozisi 2 (belirsiz)

Psödohipoparatiroidizm (kalın)

 

14. Litik lezyonlar, çenelerde

Cherubism

Dentinogenesis imperfecta

Maroteaux-Lamy sendromu

McCune-Albright sendromu

 

15. Mikrognati, asimetrik

Craniofacial microsomia

 

16. Osteoporoz

Cranioectodermal dysplasia kümesi

Dysosteosclerosis

Hiperparatiroidizm sendromları

Hyaline fibromatosis sendromu

Job sendromu

Menkes sendromu

Osteogenesis imperfecta

Prader-Willi sendromu

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims send

Snyder-Robinson sendromu

Touraine-Solente-Golé sendromu

 

17. Osteoskleroz

Bardet-Biedl sendromu

Raine sendromu

Sorrel-LeGrand sendromu

van Buchem sendromu 

 

18. Singnati (syngnathia)

CPLS sendromu

Popliteal pterygium sendromu

Syngnathia