K

 

Kabuki sendromları

Kafa içi basınç artışı sendromu Bkz Kranyum içi basınç artışı sendromu

Kallmann sendromları

Kampomelik displazi

Kapur-Toriello sendromu

Karsinoid (carcinoid) sendrom

Kartagener sendromu

Kasper-Hauser sendromu

Kaufman oculocerebrofacial sendromu

KBG sendromu

Kedi ağlaması sendromu

Kedi gözü sendromu Bkz Trisomi 22 sendromu

Keipert sendromu

Kelly-Hibbard-Giansanti sendromu

Kemiğin Paget hastalığı/sendromu Bkz Paget hastalığı, kemiğin

Kenny-Caffey sendromu

Kenny-Caffey sendromu Tip 1 (otosomal resessif tip)

Kenny-Caffey sendromu Tip 2 (otosomal dominant tip)

Khan-Khan-Katsanis sendromu (3KS)

Kırılgan kornea sendromu

Kırışık deri sendromu

Kısa bağırsak sendromu

KID sendromu

Kızamıkçık sendromu Bkz Rubella sendromu, konjenital

Kindler sendromu

Kleeblattschadel sendromu

Kleefstra sendromu

Klein-Waardenburg sendromu Bkz Waardenburg sendromu-tip 3

Klinefelter sendromu

Klippel-Feil anomalisi

Klippel-Feil sendromu

Klippel-Trenaunay sendromu

Kniest displazi sendromu

Kohlschütter-Tönz sendromu

Konjenital analjezi sendromu

Konjenital hemihiperplazi

Konjenital hemihipertrofi

Konjenital hipotiroidizm

Konjenital rubella sendromu Bkz Rubella sendromu, konjenital

Konjenital simetrik buruşuk deri sendromu Bkz Buruşuk deri sendromu

Koolen-de Vries sendromu

Korsakoff sendromu Bkz Alkolikleri nöropsikiyatrik sendromları

Kraniyal mononöropati IX

Kraniyal sinirlerin etkilendiği sendromlar (III.-VI. kafa çiftleri)

Kraniyoektodermal displazi Bkz Cranioectodermal dysplasia

Kraniyofasiyal dizostoz Bkz Crouzon sendromu

Kraniyofasiyal mikrosomi Bkz Craniofacial microsomia

Kraniyometadiafizeal displazi Bkz Craniometadiaphyseal sendrom

Kraniyometafizeal displazi Bkz Craniometaphyseal dysplasia

Kraniyosinostoz Bkz Craniosynostosis

Kranyum içi basınç artması sendromu

Kürek biçimi kesici dişler Bkz Sinodonti