9.1. KAFATASI

1. Asimetrik kafatası

2. Brakisefali

3. Cebocephaly

4. Kraniyosinostoz (craniosynostosis)

5. Dolikosefali

6. Hiperostozis

 

9.2. KAFATASI

1. Makrosefali

2. Makrosefali-Trigonosefali

3. Mikrosefali

 

9.3. KAFATASI

1. Mikrosefali-Trigonosefali

2. Trigonosefali

3. Yonca yaprağı kafatası