YANGI HÜCRELERİNİN GÖÇÜ 

KEMOTAKSİS

exudation1.jpg

Transmigrasyon (emigrasyon) ve Kemotaksis

Damar dışına çıkan lökositlerin aktif hareketlerle yangı odağına göç etmesine emigrasyon (migration) denir.

Hareket edebilen canlıların tümü (bakteriler, amipler, polimorflar, makrofajlar, sperm, vb) ilgilerini çeken bir kimyasal maddeye doğru gidebildikleri en yüksek hızla ulaşmaya çabalarlar; bu olguya kemotaksis (Chemotaxis veya Chemotropism) nitelemesi yapılır. Amaç beslenmek, kendini korumak ya da üremektir.

Hücreleri kendisine çeken maddelere kemotaktik maddeler adı verilir. Yangıya neden olan etkenin kendisinden ve/veya yangıda zarara uğrayan dokulardan ve yangı hücrelerinden açığa çıkan kemotaktik maddeler polimorfları ve monositleri kendisine çeker. Kemotaksis (kemotropizm) olduğunda lökositler doku içinde gelişigüzel dağılmaz, en kes­tirme yoldan yangı odağına giderler (lökositler doku içinde saatte ortalama 2 mm hızla ilerler).

Bazı etkenler (örneğin virüsler) kemotaktik maddeler üretmediklerinden bu tür etkenlerin yangılarında polimorflar çok azdır.

Organizmayı korumak amacıyla gösterilen abartılmış tepkinin zararlı sonuçları olabilir: abartılmış bir duyarlılık tepkinin görüldüğü olgularda, yoğun medyatör salınımı ile gereğinden çok fazla fagositler toplanır yangı bölgesine, yakarlar yıkarlar (bir örnek: akut artritte eklem yüzeyinin bozulmasına bağlı artroz).