Kranyum içi basınç artması sendromu (KİBAS)

Tümör, yangı, kanama ve benzeri nedenlere bağlı olarak likör

serebrospinalis niceliğinin ya da basıncının artması sonucu

  • Akut KİBAS

Başağrısı, bulantı, kusma, ateş

Papilla stazı, görme azalması, çift görme

Psişik kusurlar ve konvülsiyonlar

Ense sertliği

Otitise bağlı olan tipi: Borries sendromu

  • Kronik KİBAS

Kol, bacak ve ırt bölgelerinde batıcı ağrılar

Ense sertliği

Sersemlik

Bitkinlik

Bulantı ve kusma

Parestezi

Rinore

Endokrin hipofonksiyon

Depresyon

Amnestik sendrom

  • Thompson HJ, McCormick WC, Kagan SH. Traumatic brain injury in older adults: epidemiology, outcomes, and future implications. Journal of the American Geriatrics Society, 54:1590-1595, 2006

  • Langlois JA, Rutland-Brown W, Wald MM. The epidemiology and impact of traumatic brain injury: a brief overview. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 21:375-378, 2006

  • Maas AI, Stocchetti N, Bullock R. Moderate and severe traumatic brain injury in adults. Lancet Neurology, 7:728-741, 2008

  • Morton R, Ellenbogen RG. Intracranical hypertension. In: Ellenbogen RG, Abdulrauf SI, Sekhar LN, eds. Principles of Neurological Surgery. 3rd ed. Chapter 19, Elsevier Saunders, Philadelphia, 2012

  • Stocchetti N, Maas AI. Traumatic intracranial hypertension. New England Journal of Medicine, 370:2121-2130, 2014