KAVRAMLAR

126cavdarhisar.JPG
Sendromlarda çokca yinelenen kavramlar, tanımlamalar ve nitelemeler 

Klippel-Feil anomalisi

Konjenital anomali kümesi

  • Servikal vertebralarda hipoplazi ve kaynaşma

  • Buna bağlı olarak boyun kısa ve hareketleri sınırlı

  • Trapez kasında yelkensi görünüm