PLATİSTENSEFALİ 

Platistensefali (platystencephaly): Kafatasının oksipital bölgesinin aşırı geniş olmasıdır.

Yüzün ön bölgesinde hipoplaziye bağlı maksiller mikrognati ve altçene prognatizmi saptanır.

Sendrom (örnek): CEBALID sendromu