Image by Jonas Vandermeiren

YARA TÜRLERİ

Granülasyon dokusu, ilk kez derideki yaraların iyileşmesi sırasında tanımlanmıştır. Defekt bölgesini dolduran damardan zengin dokunun yüzeyi granüllü görüldüğü için “granülasyon dokusu” adı verilmiştir.

Mukoza defektlerinin büyük bölümü de deri yaralarına benzer biçimde iyileşir.

Deri ve mukoza yaralarının türleri

•  Abrazyon (abrasion; sıyrık): deri yaralarının en basit türüdür; epidermisin yalnızca yüzeysel katmanlarında aşınma vardır. Stratum basale ve bazal membran etkilenmemiştir. Bazal hücrelerin proliferasyonu ile kısa sürede iyileşir (rejenerasyon).

•  Erozyon (erosion): epidermis tümüyle aşınmıştır. Stratum basale ve bazal membran kaybı vardır. Yüzeyde oluşan ince krut (crusta; yara kabuğu) altından rejenere olan epitel hücrelerinin proliferasyonu ile kısa sürede iyileşir.

•  Ülser (ulcus): epidermisin tümü ile dermisin bir bölümü ortadan kalkmıştır. Doku kaybı vardır (derin yanık, asid/alkali yarası, travmalarda parça kopması, vb). Lezyon bölgesindeki doku kaybını dolduran kan bir süre sonra pıhtılaşır. Pıhtının dış yüzü kuruyarak yara kabuğunu oluşturur. Yara kabuğu altındaki pıhtı granülasyon dokusuna değişir. Granülasyon dokusu defekt bölgesini onarmaya çalışırken yara kabuğu altından rejenere olan epitel hücreleri de yüzeyi örtmeye çabalar. Epitel örtüsü tamamlanınca yara kabuğu düşer.  Bu tür yaraların iyileşmesi uzun sürebilir (bkz. iyileşme türleri; sekonder iyileşme).

•  İnsizyon (incision; kesik) ve laserasyon (laceration; yırtık): epidermisin tümü ile dermisi etkileyen yaralardır. Doku kaybı çok azdır. Kesik ya da yırtık bölgesindeki yara dudakları düzgün biçimde yaklaştırılıp dikilirse kısa sürede iyileşir (bkz. iyileşme türleri; primer iyileşme).