Lambert-Eaton myastenik sendromu

Otoimmun nedenli paraneoplastik sendrom: bronş karsinomu (küçük hücreli, anaplastik) hastalarında

Düşük oranlarda Tip 1 diabetlilerde

Ekstremitelerin gövdeye yakın kaslarında etkilenme

Bacaklarda yoğunlaşan progressif proksimal kas güçsüzlüğü

Kaslarda ağrı

Tendon reflekslerinde azalma

Ağız kuruluğu

Ağızda metal tadı

Bulanık görme

Ortostatik hipotansiyon

 

  • Zhang RR, Han T, Guo F, et al. Lambert -Eaton myasthenic syndrome in a patient with small-cell lung cancer: A case report. Oncol Letters, 10(3):1339-1342, 2015

  • Souza PV, Batistella GN, Lino VC, et al. Clinical and genetic basis of congenital myasthenic syndromes. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 74(9):750-760, 2016

  • Maddison P, Gozzard P, Grainge MJ, Lang B. Long-term survival in paraneoplastic Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Neurology, 88(14):1334-1339, 2017