Larsen sendromu

Kalıtsal - AD

OPD tip1 sendromuna benzer

Gelişme geriliği

Alın bombesi yüksek

Hipertelorizm

Gözler iri ve fırlak

Burunda basıklık

İşitme kusuru

Yüz orta bölüm hipoplazisi

Yarık damak

Yarık dudak

Mikrognati

Mikrodonti

Hipodonti

Periodontal patolojiler

Ventriküler ve atrial septum defektleri

Trakea ve bronş patolojileri

Fibulada bilateral dislokasyon (fibula tibianın önünde)

Kifoz/skolyoz

Konjenital kalça/diz/bilek/omuz çıkıkları

Parmak anomalileri

Başparmaklar spatül biçiminde

Tırnaklar kısa

Spinal kanal darlığı

Hidrosefalus

 

  • Sakaura H, Matsuoka T, Iwasaki M, Yonenobu K, Yoshikawa H. Surgical treatment of cervical kyphosis in Larsen syndrome: Report of 3 cases and review of the literature. Spine, 32:e39–e44, 2007

  • Bicknell LS, Farrington-Rock C, Shafeghati Y, et al. A molecular and clinical study of Larsen syndrome caused by mutations in FLNB. Journal of Medical Genetics, 44(2):89-98, 2007

  • Sajnani AK, Yiu CK, King NM. Larsen syndrome: a review of the literature and case report. Special Care Dentistry, 30(6): 255-260, 2010

  • Haritha A, Jayakumar A. Syndromes as they relate to periodontal disease. Periodontology 2000, 56:65–86, 2011