00bom07.jpg

Mikst Bağ Dokusu Hastalığı

(Mixed Connective Tissue Disease; MCTD)

SLE-skleroderma-dermatomyozit üçlüsüne özgü bulguların birlikte görüldüğü bir otoimmun hastalıktır. Otoimmun hastalıkların çoğunda olduğu gibi orta yaş üzeri kadınlarda sıktır.

Etyolojisi bilinmemektedir.

B-lenfosit aktivasyonuna bağlı hipergammaglobulinemi ile birlikte RF ve ANA pozitif bulunur.

Güneş gören yerlerde SLE’a özgü deri döküntüleri, Raynaud fenomeni, eklem patolojileri, ödemli eller, disfaji bulgularına akciğer lezyonları da eklenebilir. Hastaların bir bölümünde SLE, bir başka grup hastada skleroderma bulgularının üstünlüğüyle karşılaşılabilmektedir.

Olguların çoğunda çekirdek proteinlerine karşı oluşmuş otoantikorlar saptanır.