MELANOSİTİK TÜMÖRLER

mel2.jpg

Bu bölümde melanositik hücrelerin tümörleriyle ilgili temel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıntılar  PDF eki olarak sunulmaktadır:

Melanotik tümörlerde melanositik hücre çoğalması ve çoğunda buna bağlı pigment artışı ön plandadır (melanotik maküllerde yalnızca üretilen melanin pigmenti niceliği artar). 

  • Benign  tümörler

Ağız mukozasının nevosellüler (melanotik) nevusları

Bebeklerin melanotik nöroektodermal tümörü

  • Malign tümörler

Malign melanoma