Melkersson-Rosenthal sendromu

Kalıtsal - AD

Granülomatöz cheilitis (Miescher cheilitis)

Dudaklarda yineleyen-ödemli granülomatöz yangı

3 tipi vardır:

  1. Fasiyal paralizi ve dudaklarda ödem, dil normal

  2. Dudaklarda ödem ve dilde fissürler, paralizi yok

  3. Fasiyal paralizi ve dilde fissürler, dudaklar ödemsiz

İlkbahar ve güz aylarında ödem atakları

Orofarinks ödemi

Ödemli alanlar kırmızı-kahverengi

Özellikle üst dudak ödem nedeniyle çok büyür

Dil ödemi

Konuşma güçlüğü

Çiğneme güçlüğü

Dilde mukoza kalınlaşması

Dilde karsinom riski

Dişetlerinde granülomatöz oluşumlar

Gingival hipertrofi

Sert damakta lökoplaki

Tükürük bezlerinde atrofi

Ağız kuruluğu

Larinks ödemi

Göğüs, baldır ve el ödemleri

Megakolon

Hastaların kan grubu genellikle 0

 

  • Shapiro M, Peters S, Spinelli HM. Melkersson-Rosenthal syndrome in the periocular area: a review of the literature and case report. Annals of Plastic Surgery, 50(6):644-648, 2003

  • Haritha A, Jayakumar A. Syndromes as they relate to periodontal disease. Periodontology 2000, 56:65–86, 2011

  • Reiter S, Vered M, Yarom N, et al. Cheilitis glandularis: clinico-histopathological diagnostic criteria. Oral Diseases, 17(3):335-339, 2011

  • Feng S, Yin J, Li J, Song Z, Zhao G. Melkersson-Rosenthal syndrome: a retrospective study of 44 patients. Acta Oto-Laryngologica, 134(9):977-981, 2014

  • Rivera-Serrano CM, Man LX, Klein S, Schaitkin BM. Melkersson-Rosenthal syndrome: a facial nerve center perspective. The Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 67(8):1050-1054, 2014

  • Critchlow WA, Chang D. Cheilitis granulomatosa: a review. Head & Neck Pathology, 8(2):209-213, 2014