00dal16.jpg

MEZENKİMAL TÜMÖRLER

Bu bölümde epitel-dışı (non-epithelial) tümörlerle ilgili ayrıntılar PDF eki olarak verilecektir:

 • Nöral tümörler

  • Schwannoma

  • Nörofibroma ve Nörofibromatozis

  • Malign nörinal tümörler

 • Fibröz, myofibroblastik ve fibrohistiositik tümörler

  • Fibröz doku tümörleri

  • Myofibroma (myofibromatozis)

  • Myofibroblastik sarkoma

  • Fibrosarkoma

  • Fibröz histiositoma

 • Lipomatöz tümörler

  • Lipoma ve Liposarkoma

 • Çizgili kas dokusu tümörleri

  • Rabdomyoma

  • Embriyonal rabdomyosarkoma

  • Alveoler rabdomyosarkoma

 • Düz kas dokusu tümörleri

 • Vasküler tümörler

  • Kapiller hemangioma

  • Kavernöz hemangioma

  • Lenfangioma

  • Hemangioperisitoma

  • Kaposi sarkomu

  • Angiosarkoma

 • Mezenkimoma grubu tümörler

 • Kökeni belirlenemeyen tümörler

  • Granüllü hücreli myoblastoma

  • Konjenital epulis

  • Alveolar soft-part sarcoma

Konularla ilgili ayrıntıları yukarıdaki PDF linkini izeyerek bulabilirsiniz.