KAVRAMLAR

260myra_düzenlendi.jpg
Sendromlarda çokca yinelenen kavramlar, tanımlamalar ve nitelemeler 

Mondini malformasyonu (iç kulak malformasyonları)

  • İşitme kaybı ( sensorinöral)

  • Vestibular anomaliler

  • Vestibular kanal geniş

  • Koklea malformasyonu (Mondini displazisi)