Morgagni-Stewart-Morel sendromu

Hyperostosis frontalis interna

Kalıtsal - AD

Metabolik, endokrin ve nöropsikiyatrik bulgular

Frontal kemik lamina interna’sında küçük oval/üçgen bir hiperostoz (nebula frontalis)

Başağrısı

Başdönmesi

Beyin frontal lobunun atrofisi

Görme ve koku duyularında azalma

Parkinsonizm bulguları

Anksiete ve depresyon

Uyuklama

Kaslarda zayıflık

Sırt ve eklem ağrıları

Diabetes mellitus

Serum alkalin fosfataze yüksek

Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi

Hiperprolaktinemi (mens aksamaları)

Galaktore

 

  • Gegick CG, Danowski TS, Khurana RC, et al. Hyperostosis frontalis interna and hyperphosphatasemia. Annals of Internal Medicine, 79: 71-75, 1973

  • Pawlikowski M, Komorowski J. Hyperostosis frontalis, galactorrhoea/ hyperprolactinaemia, and Morgagni-Stewart-Morel syndrome. (Letter) Lancet, 321 (Issue 8322): 474, 26 February 1983

  • Attanasio F, Granziera S, Giantin V, Manzato E. Full penetrance of Morgagni-Stewart-Morel syndrome in a 75-year-old woman: case report and review of the literature. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 8(2):453-457, 2013

  • Cetiner Batun G, Yuruyen M, Vatankulu B, et al. Hyperostosis frontalis interna presenting as depression and parkinsonism in an older woman. Psychogeriatrics, 16(5):329-330, 2016