Münchausen sendromu

Sağlıklı olan bir çocuğun hasta olduğu iddiası

Hastane hastane dolaştırılması

Öyküyü oluşturan anne tüm gelişmeleri kontrolü altında tutar

Hekimleri ve laboratuvarları yönlendirme çabası içerisindedir

  • Çocuğun ailesi:

Genellikle sosyoekonomik durumu iyi

Belirli bir düzeyde eğitim görmüş

Tıp konularına yakın

Hoş ve ilişki kurulabilir insanlar

  • Çocuklar:            

Genellikle birkaç hafta-11 yaş grubu içerisinde

Dişeti kanamaları

  • Aile tarafından tanımlanan (iddia) hastalıklar:

Solunum güçlüğü

Üriner sistem hastalıkları

İmmun yetmezlik sendromları

Sindirim kanalı hastalıkları

Kalp hastalıkları

Bkz. Oyun-Okul Çağı Çocukları Ölümleri

  • Çöloğlu AS, Çakalır C. Çocuk Ölümleri. Adli Tıp Ders Kitabı. Editörler: C.Çakalır, Z.Soysal. 377-404,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları,  Rektörlük No.: 4165, Fakülte No.: 224,  İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1999

  • Nuzzolese E, Lepore M, Montagna F, et al. Child abuse and dental neglect: the dental team's role in identification and prevention. International Journal of Dental Hygiene, 7(2):96-101, 2009

  • Corwin DL, Keeshin BR. Estimating present and future damages following child maltreatment. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 20(3):505-518, 2011

  • Haritha A, Jayakumar A. Syndromes as they relate to periodontal disease. Periodontology 2000, 56:65–86, 2011

  • Yates G, Bass C. The perpetrators of medical child abuse (Munchausen Syndrome by Proxy) - A systematic review of 796 cases. Child Abuse & Neglect, 72:45-53, 2017