Nefritik sendrom

Nefrotik sendrom

  • Nefritik sendrom

Böbrek etkilenmelerinde görülen klinik tablo

Neden (çocuklar):

Hemolitik üremik sendrom

Henoch-Schönlein purpurası

IgA nefropatisi

Post-streptokokkal glomerülonefrit

Neden (erişkinler):

Abdominal abse

Goodpasture sendromu

Hepatitis B

Hepatitis C

İnfektif endokardit

Membranoproliferatif GN

Rapidly progressive (kresentik) glomerülonefrit

SLE nefriti

Vaskülitler

Virüsler ( EBV, kızamık, kabakulak)

Bulgular:

Oligüri

Hematüri

Proteinüri (eser)

Yaygın ödem

Hipertansiyon

 

  • Nachman PH, Hennette JC, Falk RJ. Primary glomerular disease. In: Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, Skorecki K, Yu ASL, Brenner BM, eds. Brenner and Rector's The Kidney. 9th ed. Chap 31. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2012

  • Appel GB, Radhakrishnan. Glomerular disorders and nephrotic syndromes. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman's Cecil Medicine. 25th ed. Chap.121, Elsevier Saunders, Philadelphia, 2016

 

  • Nefrotik sendrom

Böbrek etkilenmelerinde görülen klinik tablo

Neden (çocuklar):

Minimal change hastalığı

Neden (erişkinler):

Membranöz glomerülonefrit

Ortak nedenler:

Kanserler

Sistemik hastalıklar (amiloidoz, diabet, SLE, multipl myeloma)

İmmun sistem patolojileri

İnfeksiyonlar (hepatit, EBV, sıtma)

İlaçlar

Glomerülonefritler 

Bulgular:

Proteinüri (massif)

Hipoproteinemi

Ödem (periorbital, ayaklar, göbek çevresi)

İnfeksiyonlara duyarlılık

Hipotansiyon

Hiperlipidemi

 

  • Nachman PH, Hennette JC, Falk RJ. Primary glomerular disease. In: Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, Skorecki K, Yu ASL, Brenner BM, eds. Brenner and Rector's The Kidney. 9th ed. Chap 31. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2012

  • Pais P, Avner ED. Nephrotic syndrome. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW III, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Chap 527, Elsevier, Philadelphia, 2016