TÜMÖR PATOLOJİSİ

Sağlıkla ilgili bilimlerde karşılaştığımız gelişmelere özellikle "kanser" olgusunda çokça rastlamaktayız. Sürekli güncelleşen bazı kuramların irdelenmesini başka ortamlarda tartışmanın daha yararlı olduğunu düşünerek "tümör patolojisi" ile ilgili klasik bilgilerin özetini aktarmakla yetineceğiz.

AYRINTILAR için linkleri izleyiniz.

neopl1.jpg

Tumor (tümör) tanımı önceleri vücuttaki herhangi bir şişlik ya da kitle için kullanılırdı (yangıda, ödem ve şişlik nedeniyle oluşan doku büyümesi için bile “tumor” nitelemesi yapılmıştı). Sonraları hücrelerin kuralsız ve sınırsız çoğalmaları nedeniyle oluşan kitleler için kullanılmaya başlandı.

Yaşamın herhangi bir döneminde organizmanın bir bölümündeki hücre­ler biyolojik niteliklerini düzenleyici kurallara tepkisiz kalabilir (otonomi) ve sınırsız ola­rak çoğalabilir. Bu nitelikleri içeren bir kitleye tümör ya da neoplazm (neoplasm; yeni gelişen kitle) adı verilir. Tümör kitleleri vücudun kendi hücrele­rinden yapılıdır.

Tümörle ilgili en eski bulgular prehistorik ve erken historik çağlardaki insan kemiklerinden elde edilen paleopatoloji verilerine dayanmaktadır. Malign tümörlerle ilgili tanımlamalar ise İ.Ö. 1500 yılına dek uzanır. Hippocrates bu tür oluşumları karkinoma olarak adlandırmıştı.

Çağdaş istatistiklere göre kanserler gelişmiş ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer alır; geri bırakılmış ülkelerde ise 3. sıradadır.

Çağdaş tıpta bir oluşumun “tümör” olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki 4 niteliği göstermesi beklenir;

  1. Hücrelerde sınırsız proliferasyon yetisi,

  2. Büyümesini engelleyen faktörler duyarsız olması,

  3. Hücrelerinin ölümsüzlüğü (apoptozis görülmemesi),

  4. Angiogenezisi uyarabilmesi,

  5. Dokuların içine girebilmesi (invazyon) ve yeni koloniler oluşturabilmesi (metastaz).

    Bir tümörün kanser nitelenmesi için 5. özelliği içermesi gerekir.

BÖLÜM BAŞLIKLARI

Makroskopi

Mikroskopi

Kanserlerde Ölüm Nedenleri

Paraneoplastik Sendromlar

Akut Klinik Patolojiler

  • TÜMÖR TANISI

Klinik ve Radyoloji

Patoloji