TÜMÖR MORFOLOJİSİ

MİKROSKOPİ

Tümör hücreleri normal hücrelerin kötü kopyalarıdır.

Selim tümörlerde taklit oldukça başarılıdır. Selim tümör hücreleriyle normal hücreler tek tek ele alınıp kıyaslanırsa neredeyse aynı oldukları görülür. Ancak selim tümör hücrelerinin organizasyonu bozuktur ve bir araya gelerek ürettikleri doku farklıdır.

Mikroskop Slayt
malign tm.jpg

Normal hücrelere göre kanser hücreleri daha az diferansiyedir. Bu nedenler kanser hücrelerinde taklit yetisi azdır ya da yoktur. Buna anaplasia denir. Kanser hücreleri normal hücrelerden farklı oldukları gibi kendi aralarında da farklılıklar gösterirler. Çekirdeklerin boyanışları, büyüklükleri ve biçimleri aynı değildir. Bazen birkaç ya da çok çekirdekli dev hücreleri yapabilirler. Çekirdek ve sitoplazma arasındaki hacim oranı değiş­miştir: çekirdek genellikle daha büyük, sitoplazma dardır. Hücrelerin organizasyonu ve oluşturdukları kompleksleri de çok değişiktir.

Her kanserdeki taklit başarısızlığı aynı derecede değildir. Bazılarında bir dereceye kadar başarılı olabilir. Taklitte başarısız olanlara “az diferansiye tümör” nitelemesi yapılır (ayrıca bkz Karsinogenezis).

Bir karsinom başlarken önce epitel hücrelerinin morfolojisi ve dizilişi bozulur. Bir süre sonra bazal membran aşılır ve çevre dokulara infiltrasyon (invazyon) başlar. Tümörün bazal membranı aşmazdan önceki dönemine in situ karsinom (preinvazif karsinom, intraepitelyal karsinom) adı verilir.

Tümörlerde hücrelerin fonksiyonları ile ilgili bazı maddelerin üretimi görülebilir (osteosarkomda osteoid madde, fibrosarkomda kollagen lifler, tiroid karsinomunda kolloid, kimi adenokarsinomlarda mukus, iyi diferansiye epi­dermoid karsinomlarda keratin gibi).

TÜMÖRLERDEKİ SEKONDER DEĞİŞİKLİKLER

Dejeneratif bozukluklar: hızlı büyüyen kan­serlerde ve büyük bir selim tümör kitlesinin varlığında dolaşım bozuklukları belirir. Dolaşım bozukluklarına bağlı olarak tümörlerde kanama, ödem, nekroz, erime, yağlanma gibi dejeneratif bozukluklar olabilir.

Kalsifikasyon: özellikle bazı tümörlerde hemen her zaman distrofik kalsifikasyon odakları bulunur. Özellikle meme karsinomları, ovaryum karsinomları ve meningiomalarda sıktır. Küre biçimindeki distrofik kalsifikasyonlara “psammöz cisim” adı verilir.